Witaj przybyszu!

Drużyna Wojów Gołęszyckich i Lupiglaa "Belemnit" powstała w roku 2003cim z inicjatywy Bogumiła oraz Radomira. W roku 2009, drużynnicy weszli w skład formalnego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej "Silesia" tworząc w nim tzw. słowiańską sekcje wczesnośredniowieczną "Belemnit".


Obecnie, wchodząc na schodek profesjonalizmu, drużyna zajmuje się odtwórstwem historycznym plemion południowej polski od 820 do 1119 roku n.e. Główny nacisk stawiamy na już tytułowych, opisanych przez imć Geografa Bawarskiego szczepów Gołęszyce i Lupiglaa (Racibórz i Głubczyce) oraz tereny Wielkich Moraw


Misją sekcji "Belemnit" jest integracja osób i instytucji zainteresowanych okresem wczesnego średniowiecza oraz popularyzację wiedzy o kulturze i sztuce wieków dawnych Europy Środkowej. Wraz z przyjaciółmi, zajmujemy się ogólnie pojętym "reenacmentem" obejmującym swoim polem archeologię doświadczalną, wykłady historyczne, scenki rodzajowe oraz pokazy ogniowe i kaskaderskie. W naszych szeregach znajdują się studenci historii, archeologii oraz żołnierze WP w służbie zawodowej.


O Belemnicie

Ogólnosłowiańską nazwą grotu piorunowego, zabijającego w mniiemaniu ludu złe moce jest wyraz strêla - strzała (u nas w Polsce używają go w tym znaczeniu na Kaszubach, po częsci nad dolną Narwią i dość powszechnie w Siedleckiem oraz Lubeskiem; por. dalej: błrs. stralà, (...) etc.) Do strzał piorunowych liczą słowiańscy wieśniacy przede wszystkim belemnity oraz zabytki przedhistoryczne w rodzaju kamiennych lub metalowych siekierek, grotów itp.; (...). Na Mazurach lud odróżnia belemnity od prehistorycznych narzedzi, przy czym ostatnie chrzci mianem klinów piorunowych, natomiast pierwsze - bożych prątków.
    W związku z tym, że belemnity i siekierki wzgl. groty przedhistoryczne mają być pochodzenia piorunowego, lud przypisuje im różne dobroczynne właściwości i ceni do tego stopnia, iż niekiedy (zarówno na północy, jak i napołudniu Słowiańszczyzny) dowodzi, jakoby tylko "szczęśliwym" ludziom dane było je znajdować; natomiast zwyczajni byli tej łaski pozbawieni.

- Kazimierz Moszyński "Kultura ludowa słowian"